Spolupráca s poľskou nadáciou "Las Na Zawsze"

Spolupráca
s poľskou nadáciou "Las Na Zawsze"

Kúpou kozmetiky SkinTra pomáhate obnovovať lesy. Každý zakúpený produkt zabezpečí výsadbu 0,5 m² lesa.

O nadácii

Nadácia Las Na Zawsze („Les navždy“) sa podieľa na zalesňovaní prírody v Poľsku. V Cosibella myslíme ekologicky a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme prírodu ochraňovali. Preto sme sa zapojili do podpory nadácie "Les navždy" – organizácie, ktorá vysádza nové a chráni už vyrastené lesy po celom území Poľska. Zakladatelia nadácie vysadili prvý les z vlastných finančných prostriedkov, aby sa naučili a zistili, ako najlepšie prírodu podporiť. Okolo nadácie neskôr vyrástla komunita ľudí a subjektov ochotných vytvoriť spoločné miesto pre prírodu. Nazbierané finančné prostriedky slúžia pre získanie ďalších pozemkov na zalesnenie alebo ochranu už existujúcich lesov.

Jedným zo zámerov nadácie je chrániť lesy ihneď po ich vysadení, pretože by mali slúžiť prírode, nie ekonomike. Nadácia sa preto o budúcnosť lesov stará hneď niekoľkými spôsobmi. Chráni pôdu s ohľadom na vlastnícke právo a poskytuje zákonnú aj finančnú ochranu. Pracuje tiež na legislatívnej zmene, ktorá výrazne uľahčí ochranu „Lesov navždy“. Hlavným cieľom nadácie Las Na Zawsze je zabezpečiť, aby vysadené lesy slúžili aj budúcim generáciám.

Prečo je výsadba lesov a ich ochrana tak dôležitá?

Dobre si uvedomujeme dôsledky zmeny klímy. Výsadbou lesov prispievame k spomaleniu vplyvu činnosti človeka na životné prostredie. Aby sa vyriešil problém dlhých období sucha, vysádzajú sa listnaté stromy, ktoré sa lepšie vysporiadajú s drsnými podmienkami. Do danej oblasti sú vysadené pôvodné druhy vyskytujúce sa v Poľsku. Les si dokáže poradiť sám - týmto heslom sa riadia členovia nadácie Las Na Zawsze. Do vývoja lesa nezasahujú, ale priebežne ho pozorujú. Okrem stromov je tu vysadený aj rad kríkov priťahujúci vtáky, ktorí pomáhajú prenášať semená a rozširovať les.

Hlavné výhody projektu:

  • les účinne bojuje proti zmenám klímy – eliminuje škodlivý oxid uhličitý zo vzduchu
  • zalesnené oblasti sú chladnejšie, čo je vzhľadom k neustálemu nárastu teploty pre planétu veľmi dôležité
  • les je útočiskom pre celý rad živočíšnych druhov
  • pobyt v lese prospieva nášmu zdraviu - znižuje hladinu stresu a zlepšuje imunitu

Ako to vypadá v praxi?

Vieme, aké sú lesy dôležité a na ich výsadbe sa chceme aktívne podieľať. Preto sme sa rozhodli pravidelne podporovať nadáciu Las Na Zawsze. Bez Vás by to ale nebolo možné. Kúpou kozmetiky SkinTra nám pomôžete obnoviť lesné porasty. Každý zakúpený produkt prispieva k výsadbe a pestovaniu 0,5 m² lesa.

Zatiaľ sme spoločne vysadili 12 hektára lesa!

Les je miesto, kde radi chodíme a vo voľných chvíľach trávime čas - preto chceme vedieť, ako vzniká a aktívne sa podieľame na jeho výsadbe. Zúčastnili sme sa aj jarnej výsadby lesov a ďalšia nás ešte len čaká – už túto jeseň!

Spoločne sme zasadili
120 851 m2 lesa

pixel