Spolupráca s UN Carbon Offset

Spolupráca
s UN Carbon Offset

Vďaka našej podpore nebude do ovzdušia vypustených až 215 ton oxidu uhličitého z tradičných palív, pretože ich nahradí ekologická biomasa.

Zelená energia

Cosibella nie je iba obchodný projekt. V rámci nášho pôsobenia chceme pozitívne ovplyvňovať ekosystém našej planéty. Ako každá firma po sebe zanechávame uhlíkovú stopu v podobe oxidu uhličitého vypusteného do ovzdušia. Aktívne pracujeme na tom, aby bol náš vplyv na životné prostredie čo najmenší. Pre tento účel využívame konkrétne a priame riešenia – napr. zabraňujeme vypúšťaniu nadmerného množstva CO2 do atmosféry a minimalizujeme používanie obalov z nerecyklovateľných materiálov.

Usúdili sme však, že ani to nestačí. Žijeme na jednej planéte a všetky naše činy majú vplyv na životné prostredie aj na opačnej strane sveta. Preto sme sa spýtali sami seba – prečo to neskúsiť aj inde - tam, kde je pomoc rovnako dôležitá a potrebná?
S týmto vedomím sme sa pripojili k programu uhlíkovej kompenzácie (carbon offset) pod záštitou OSN - Organizácie Spojených národov. Spočíva vo financovaní zelenej energie v rozvojových krajinách Ázie a Afriky. Vďaka našej finančnej podpore nebude až 169 ton oxidu uhličitého z tradičných palív vypustených do ovzdušia, pretože ich nahradí ekologická biomasa

Ako to vyzerá v praxi?

V Indii vznikol unikátny projekt výroby elektriny spaľovaním šupiek, ktoré zostávajú po zbere ryže. Jeho fungovanie je pre miestne komunity kľúčové, pretože vytvára nové pracovné miesta a zároveň využíva dostupné materiály. Projekt spočíva vo vybudovaní sietí malých a mikroelektronických komunikácií, ktoré sú schopné zaistiť potreby domácností či malých a stredných podnikov.

Hlavné výhody projektu:

  • zníženie emisií CO2 vďaka spaľovaniu ryžových šupiek na poliach ako poľnohospodárskeho odpadu
  • výroba zelenej energie, takmer 100% bez odpadu
  • poskytovanie elektrickej energie 24/7, kombinovaním elektriny z turbín poháňaných spaľovaním ryžových šupiek a fotovoltaických panelov
  • rýchly rozvoj miestnych podnikov vďaka dodávke neustále dostupnej elektriny a tým zlepšenie kvality života v chudobných oblastiach
  • zlepšenie prístupu k pitnej vode, vďaka nepretržitej dodávke vodných filtrov, predovšetkým v školách a nemocniciach

Na záver jedna zaujímavosť: aby sa maximálne eliminoval odpad zo spálených šupiek, z popolčeka sa vyrábajú... vonné tyčinky, ktoré môžete bežne kúpiť v obchodoch!

pixel